Tim kiem nhanh

  

Kết quả phát hành trái phiếu Chính phủ

Kết quả đấu thầu Trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành đợt 91/2014, kỳ hạn 5 năm, đấu thầu ngày 28 tháng 08 năm 2014 (29/08/2014)

Kết quả đấu thầu Trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành đợt 92/2014, kỳ hạn 10 năm, đấu thầu ngày 28 tháng 08 năm 2014 (29/08/2014)

Kết quả đấu thầu Trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành đợt 90/2014, kỳ hạn 3 năm, đấu thầu ngày 28 tháng 08 năm 2014 , (29/08/2014)

Kết quả đấu thầu TPCP do Kho bạc Nhà nước phát hành đợt 86/2014, kỳ hạn 3 năm, đấu thầu ngày 13 tháng 08 năm 2014 (21/08/2014)

Kết quả đấu thầu TPCP do Kho bạc Nhà nước phát hành đợt 87/2014, kỳ hạn 5 năm, đấu thầu ngày 13 tháng 08 năm 2014 (21/08/2014)

Kết quả đấu thầu TPCP do Kho bạc Nhà nước phát hành đợt 85/2014, kỳ hạn 2 năm, đấu thầu ngày 13 tháng 08 năm 2014 (21/08/2014)

Kết quả đấu thầu Trái phiếu Chính phủ bảo lãnh do Ngân hàng Chính sách Xã hội phát hành , kỳ hạn 5 năm, đấu thầu ngày 18 tháng 07 năm 2014 (21/07/2014)

Kết quả đấu thầu Trái phiếu Chính phủ bảo lãnh do Ngân hàng Chính sách Xã hội phát hành , kỳ hạn 3 năm, đấu thầu ngày 18 tháng 07 năm 2014 (21/07/2014)

Kết quả đấu thầu Trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành đợt 78/2014, kỳ hạn 5 năm, đấu thầu ngày 17 tháng 07 năm 2014 (18/07/2014)

Kết quả đấu thầu Trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành đợt 77/2014, kỳ hạn 3 năm, đấu thầu ngày 17 tháng 07 năm 2014 (18/07/2014)

Trang trước 1 2 3 4 5 6 ... 26 Trang sau

Thông tin giao dịch TPCP

Tin tức thị trường

 
Số 28 Trần Hưng Đạo - Hoàn Kiếm - Hà Nội, Tel: (84-4) 2220 8114, Email: thanhtrataichinh@mof.gov.vn