Tim kiem nhanh

  

Kết quả phát hành trái phiếu Chính phủ

Kết quả đấu thầu TPCP do Kho bạc Nhà nước phát hành đợt 32/2015, kỳ hạn 5 năm, đấu thầu ngày 13 tháng 04 năm 2015 (14/04/2015)

Kết quả đấu thầu TPCP do Kho bạc Nhà nước phát hành đợt 33/2015, kỳ hạn 10 năm, đấu thầu ngày 13 tháng 04 năm 2015 (14/04/2015)

Kết quả đấu thầu TPCP do Kho bạc Nhà nước phát hành đợt 113/2014, kỳ hạn 10 năm, đấu thầu ngày 13 tháng 11 năm 2014 (14/11/2014)

Kết quả đấu thầu Trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành đợt 114/2014, kỳ hạn 15 năm, đấu thầu ngày 13 tháng 11 năm 2014 (14/11/2014)

Kết quả đấu thầu Trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành đợt 112/2014, kỳ hạn 5 năm, đấu thầu ngày 13 tháng 11 năm 2014 (14/11/2014)

Kết quả đấu thầu Trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành đợt 107/2014, kỳ hạn 10 năm, đấu thầu ngày 29 tháng 10 năm 2014 (30/10/2014)

Kết quả đấu thầu Trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành đợt 106/2014, kỳ hạn 5 năm, đấu thầu ngày 29 tháng 10 năm 2014 (30/10/2014)

Kết quả đấu thầu Trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành đợt 108/2014, kỳ hạn 15 năm, đấu thầu ngày 29 tháng 10 năm 2014 (30/10/2014)

Kết quả đấu thầu Trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành đợt 102/2014, kỳ hạn 10 năm, đấu thầu ngày 13 tháng 10 năm 2014 (13/10/2014)

Kết quả đấu thầu Trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành đợt 103/2014, kỳ hạn 15 năm, đấu thầu ngày 13 tháng 10 năm 2014 (13/10/2014)

Trang trước 1 2 3 4 5 6 ... 27 Trang sau

Thông tin giao dịch TPCP

Tin tức thị trường

 
Số 28 Trần Hưng Đạo - Hoàn Kiếm - Hà Nội, Tel: (84-4) 2220 8114, Email: thanhtrataichinh@mof.gov.vn