Tim kiem nhanh

  

Kết quả phát hành trái phiếu Chính phủ

Kết quả đấu thầu tín phiếu của Sở Giao dịch NHNN (07/04/2014)

Kết quả đấu thầu TPCPBL do Ngân hàng Chính sách Xã hội phát hành , kỳ hạn 5 năm, đấu thầu ngày 04 tháng 04 năm 2014 (07/04/2014)

Kết quả đấu thầu TPCPBL do Ngân hàng Chính sách Xã hội phát hành , kỳ hạn 3 năm, đấu thầu ngày 04 tháng 04 năm 2014 (07/04/2014)

Kết quả đấu thầu TPCP do Kho bạc Nhà nước phát hành đợt 29/2014, kỳ hạn 3 năm, đấu thầu ngày 27 tháng 03 năm 2014 (31/03/2014)

Kết quả đấu thầu Trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành đợt 31/2014, kỳ hạn 10 năm, đấu thầu ngày 27 tháng 03 năm 2014 (31/03/2014)

Kết quả đấu thầu TPCP do Kho bạc Nhà nước phát hành đợt 30/2014, kỳ hạn 5 năm, đấu thầu ngày 27 tháng 03 năm 2014 (31/03/2014)

Kết quả đấu thầu Trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành đợt 28/2014, kỳ hạn 5 năm, đấu thầu ngày 20 tháng 03 năm 2014 (24/03/2014)

Kết quả đấu thầu Trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành đợt 27/2014, kỳ hạn 3 năm, đấu thầu ngày 20 tháng 03 năm 2014 (24/03/2014)

Kết quả đấu thầu TPCP do Kho bạc Nhà nước phát hành đợt 25/2014, kỳ hạn 15 năm, đấu thầu ngày 13 tháng 03 năm 2014 (24/03/2014)

Kết quả đấu thầu Trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành đợt 26/2014, kỳ hạn 2 năm, đấu thầu ngày 20 tháng 03 năm 2014 (24/03/2014)

Trang trước 1 2 3 4 5 6 ... 22 Trang sau

Thông tin giao dịch TPCP

Tin tức thị trường

 
Số 28 Trần Hưng Đạo - Hoàn Kiếm - Hà Nội, Tel: (84-4) 2220 8114, Email: thanhtrataichinh@mof.gov.vn