Tim kiem nhanh

  

Kết quả phát hành trái phiếu Chính phủ

Kết quả đấu thầu Trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh do Ngân hàng Chính sách Xã hội phát hành , kỳ hạn 5 năm, đấu thầu ngày 24 tháng 09 năm 2014 (25/09/2014)

Kết quả đấu thầu Trái phiếu được Chính phủ bảo lãnh do Ngân hàng Chính sách Xã hội phát hành , kỳ hạn 3 năm, đấu thầu ngày 24 tháng 09 năm 2014 (25/09/2014)

Kết quả đấu thầu Trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành đợt 91/2014, kỳ hạn 5 năm, đấu thầu ngày 28 tháng 08 năm 2014 (29/08/2014)

Kết quả đấu thầu Trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành đợt 92/2014, kỳ hạn 10 năm, đấu thầu ngày 28 tháng 08 năm 2014 (29/08/2014)

Kết quả đấu thầu Trái phiếu Chính phủ do Kho bạc Nhà nước phát hành đợt 90/2014, kỳ hạn 3 năm, đấu thầu ngày 28 tháng 08 năm 2014 , (29/08/2014)

Kết quả đấu thầu TPCP do Kho bạc Nhà nước phát hành đợt 86/2014, kỳ hạn 3 năm, đấu thầu ngày 13 tháng 08 năm 2014 (21/08/2014)

Kết quả đấu thầu TPCP do Kho bạc Nhà nước phát hành đợt 87/2014, kỳ hạn 5 năm, đấu thầu ngày 13 tháng 08 năm 2014 (21/08/2014)

Kết quả đấu thầu TPCP do Kho bạc Nhà nước phát hành đợt 85/2014, kỳ hạn 2 năm, đấu thầu ngày 13 tháng 08 năm 2014 (21/08/2014)

Kết quả đấu thầu Trái phiếu Chính phủ bảo lãnh do Ngân hàng Chính sách Xã hội phát hành , kỳ hạn 5 năm, đấu thầu ngày 18 tháng 07 năm 2014 (21/07/2014)

Kết quả đấu thầu Trái phiếu Chính phủ bảo lãnh do Ngân hàng Chính sách Xã hội phát hành , kỳ hạn 3 năm, đấu thầu ngày 18 tháng 07 năm 2014 (21/07/2014)

Trang trước 1 2 3 4 5 6 ... 26 Trang sau

Thông tin giao dịch TPCP

Tin tức thị trường

 
Số 28 Trần Hưng Đạo - Hoàn Kiếm - Hà Nội, Tel: (84-4) 2220 8114, Email: thanhtrataichinh@mof.gov.vn